ป้อมบัลติท Baltit Fort ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่เหนือเมืองคาริมาบัด (Karimabad) โดย Baltit Fort ได้สร้างขึ้นมานานกว่า 700 ปี แต่ก็ได้มีการบูรณะซ่อมแซม ภายหลังจากนั้นตลอดช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 ผู้ปกครอง Thum ได้แต่งงานกับเจ้าหญิงแห่งรัฐบัลติสถาน (Baltistan) ซึ่งได้แนะนำช่างฝีมือชาวบัลติ ในการเข้ามาบูรณะซ่อมแซม Baltit Fort ทั้งนี้เนื่องจากสถาปัตยกรรมในแบบบัลติสถาน (Baltistan) ได้รับอิทธิพลมาจากทิเบตค่อนข้างมาก จึงส่งผลต่อรูปแบบสถาปัตยกรรมของ

Baltit Fort

หลังการบูรณะซ่อมแซมทำให้มีรูปแบบความเป็นทิเบตผสมผสานเข้ามาด้วย ต่อมาหลังจากปี ค.ศ. 1945 ผู้ปกครองรัฐฮุนซ่า (Dirs) ได้ละทิ้ง Baltit Fort ย้ายไปอาศัยอยู่ในพระราชวังแห่งใหม่ และไม่มีการทะนุบำรุงรักษาเลย ส่งผลให้ Baltit Fort เริ่มทรุดโทรม เพื่อไม่ให้ Baltit Fort ถูกทิ้งร้างไว้เช่นนั้น จึงได้มีการริเริ่มโครงการบูรณะซ่อมแซม Baltit Fort อีกครั้ง โดยองค์กร Royal Geographic Society of London ซึ่งโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จในปีค.ศ.1996 ปัจจุบัน Baltit Fort ได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งดำเนินการโดย Baltit Heritage Trust นอกจากนั้น Baltit Fort ยังอยู่ในรายชื่อเตรียมพิจารณาให้เป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในอนาคตอีกด้วย ณ จุดบัลติสฟอร์ดแห่งนี้จะสามารถชมวิวเมืองคาริมาบาดได้อย่างกว้างไกลสุดสายตา เห็นหมู่บ้านเล็กๆแซมด้วยต้นแอปปริคอตบอสซอมที่บานสะพรั่งเป็นสีขาว สีชมพูอยู่ละลานตา    มีแม่น้ำเลี้ยวลัดเลาะผ่านหมู่บ้านในขณะที่ฉากหลังเป็นภูเขาหิมะสีขาวโพลนโอบอุ้มหุขเขาสีเขียวจางๆที่อยู่เบื้องหน้า