พระราชวังโปตาลา (พระราชวังฤดูหนาว) ตั้งอยู่บนยอดเขาแดงของทิเบตซึ่งมีความสูงประมาณ 117 เมตร พระราชวังโปตาลาเป็นอาคารสูง 13 ชั้น ยาว 400 เมตร กว้าง 350 เมตร มีห้องต่าง ๆ 1,000 ห้อง ด้วยเนื้อที่ 130,000 ตารางกิโลเมตร ใช้เวลาก่อสร้างกว่า 50 ปี ผ่านกษตริย์ถึงสามยุคด้วยกัน วังโปตาลาถึงจะมีอายุนานถึง 1,300 ปี แต่วังแห่งนี้ก็ยังคงความสวยงดงามใว้เช่นเดิม