หนึ่งในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของชีวิต คือได้พิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสต์ถูกโอบกอดโดยภูเขา และธรรมชาติ


ธารน้ำใสจนสามารถสะท้อนเงาได้ราวกับกระจก ความรู้สึกภาคภูมิใจ ในทุกๆขณะที่ใกล้จะพิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ไม่ใช้เพียงโรงแรมห้าดาว แต่เป็นโรงแรมล้านดาว พร้อมตะวันขึ้นตอนเช้าที่ยอดเขาหิมาลัยต้อนรับวันใหม่