เนเจอร์เทรค อีโค ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

ท่องโลกกว้าง โดยผู้รักธรรมชาติ

เนเจอร์เทรค อีโค ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด
69 หมู่บ้านชลนิเวศน์ ถ.ประชาชื่น ลาดยาว จตุจักร ถนนใหญ่ของหมู่บ้าน เลยป้อมยามมาประมาณ 200 เมตร กรุงเทพมหานคร 10900
099-325-2553
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00น.
info@naturetrekth.com

ทัวร์แปลก Eastern Yemen + Socotra Island Salalah Oman 15 วัน 13 คืน

ทัวร์แปลก Eastern Yemen + Socotra Island Salalah Oman 15 วัน 13 คืน
189,000฿
ราคาเริ่มต้น
15 วัน 13 คืน
การเดินทาง
OMAN AIR
สายการบิน

เกาะโซโคตรา - เมืองฮาลิโบ - ทะเลสาบเด็ทฮวา - ที่ราบสูงดิชเเซม - ดีร์ฮูร์เเคนย่อน - เขตพื้นที่คุ้มครองออมัก - Ayaft Gorge
Qalansyia หาด Shu'ab - เซยุน - ทาริม - ชิบัม - วาดิ ดาวาน - AI-Hajjarein - เซอิฟ - Beit Bukshan - อัลโครีบา
ซาลาลาห์ - เมืองทาคา

NTT-000-3

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 11.30

  นัดพบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • 14.20

  เดินทางสู่สนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน โอมาน แอร์

 • 17.40

  เดินทางถึงสนามบินโอมาน รอต่อเครื่องเพื่อเดินทางไปยังสนามบินเมืองซาลาลาห์

 • 19.00

  เหินฟ้าต่อไปยังสนามบินซาลาลาห์ โดยสายการบิน โอมาน แอร์

 • 20.30

  เดินทางถึงสนามบินซาลาลาห์ ประเทศโอมาน ถึงด่านพรมแดนซาลาล่าห์ – เยเมน รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น จากนั้น พาท่านเดินทางเข้าที่พัก

วันที่ 2
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า จากนั้น เดินทางเข้าประเทศเยเมนไปยังเมืองเซยุน

 • กลางวัน

  รับประทานอาหาร จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองเซยุน

 • เย็น

  ถึงเมืองเซยุน พาท่านเช็คอินโรงแรมที่พัก ให้ท่านพักผ่อนซักเล็กน้อย 
  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3
 • เช้าตรู่

  ปลุกท่านแต่เช้าเพื่อเตรียมเดินทางไปยังสนามบินเซยุน

 • 06.40

  พาท่านเดินทางไปยังสนามบินเซยุน เพื่อเหินฟ้าไปยังเกาะโซโคตรา โดยเที่ยวบินภายในประเทศ
  กาะโซโคตรา หรือ ซุกุฏรอ เป็นชื่อกลุ่มของเกาะ 4 เกาะในทะเลอาหรับและเป็นชื่อเกาะที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มเกาะนั้น 

 • 07.55

  ถึง เกาะโซโคตรา สนามบินตั้งอยู่ในเมืองฮาดิโบ ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และพบกับคนขับรถที่คอยพาท่านเดินทางเที่ยวเกาะ จากนั้น รับประทานอาหารเช้า จากนั้น พาท่านเช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อนซักเล็กน้อย

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้น พาท่านเดินเที่ยวรอบ เมืองฮาลิโบ เป็นเมืองชายฝั่งทางตอนเหนือของเกาะโซโครต้า เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเกาะ 

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 4
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า จากนั้น  พาท่านเดินทางต่อไปยัง ทะเลสาบเด็ทฮวา อยู่ใกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่มีชื่อเสียงด้านภูมิประเทศที่สวยงาม ท่านจะได้สัมผัสมนต์เสน่ห์ของหาดทรายสีขาวล้อมรอบด้วยน้ำทะเลสีฟ้าครามของอ่าว

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นให้เวลาท่านชมแนวขอบทะเลบรรจบกับผืนทราย จนได้เวลาเดินทางกลับตัวเมืองฮาดิโบ

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 5
 • เช้า

  รับระทานอาหารเช้า จากนั้น จากนั้น พาท่านเดินทางไปยัง ที่ราบสูงดิซแซม อยู่ใจกลางของเกาะโซโครต้า นั่งรถไปตามถนนสายหลักผ่านหมู่บ้านเล็กๆ เป็นบริเวณที่มีต้นเลือดมังกจากนั้น เดินเท้าหรือนั่งรถจี๊ปต่อไปอีกเล็กน้อยเข้าไปยังหุบเขาภายใน ดีร์ฮูร์แคนย่อน

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 6
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า จากนั้น พาท่านนั่งรถไปยังชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะ ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณ ไปยัง Ras Erissel เป็นแหลมที่มีชายหาดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในชายหาดที่สวยที่สุดในเกาะโซโครต้าด้วยทรายสีขาวบริสุทธิ์ตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าใส

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง จากนั้น เดินทางกลับฮาดิโบ ระหว่างทาง พาท่านช็อปปิ้งที่ตลาดท้องถิ่น และพิพิธภัณฑ์

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 7
 • เช้าตรู่

  รับประทานอาหารเช้า จากนั้น พาท่านนั่งรถไปยังชายฝั่งทางใต้ของเกาะ ไปยัง เขตพื้นที่คุ้มครองออมัก เป็นเขตที่มีชายทะเลที่สวยงามอีกหนึ่งแห่งที่เป็นชายหารที่ยาวที่สุดในเกาะโซโครต้าซึ่งติดกับมหาสมุทรอินเดีย 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง

 • บ่าย

  ให้อิสระท่านเดินเล่นบริเวณชายหาด และได้เวลาอันสมควรในการเดินทางกลับฮาดิโบ จากนั้น รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 8
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า พาท่านเดินทางไปยัง Ayaft Gorge พื้นที่ที่เขียวที่สุดในเกาะโซโครต้าที่มีแหล่งน้ำมากมายหลายจุด ถึง Ayaft Gorge พื้นที่สีเขียวหนึ่งเดียวของเกาะที่จะทำให้ท่านสบายตา พื้นที่มีลุ่มน้ำและแหล่งน้ำจืดที่ให้ความชุ่มชื้นและพืชพรรณที่เขียวชอุ่มครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นให้อิสระเดินเที่ยวชมภายในหุบเขาละได้เวลาอันสมควรในการเดินทางกลับ

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 9
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า จากนั้น เดินทางไปยัง Qalansyia พาท่านนั่งล่องเรือไม้ไปยัง หาด Shu’ab ระหว่างทางไป ท่านอาจจะได้พบกับโลมาสปินเนอร์ที่จะว่ายตามเรือและนกกาน้ำบินอยู่เหนือหัว เมื่อเดินทางถึงหาด Shu’ab พาท่านไปยังป่าชายเลน

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้น ได้เวลาอันสมควรในการนั่งเรือกลับ Qalansyia ในการเดินทางกลับเพื่อไปขึ้นเรือ จากนั้น ขณะอยู่บนเรือ ให้ท่านได้ลองตกปลาบนเรือไม้เพื่อประสบการณ์อีกแบบ

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 10
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า จากนั้น เดินทางไปยังสนามบินภายในเกาะโซโครต้า ระหว่างทาง แวะร้านของฝากบนเกาะ

 • 10.55

  บินกลับเซยุนโดยเครื่องบินสายการบินภายในประเทศ

 • 12.10

  เดินทางถึงเมืองเซยุน

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้น พาท่านเดินเที่ยวเมืองเซยุน

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 11
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า จากนั้น เดินทางไปยัง เมืองทาริม ถึง เมืองทาริม เป็นเมืองประวัติศาสตร์ของประเทศเยเมน ตั้งอยู่ในหุบเขา Hadhramaut ทางตอนใต้ของคาบสมุทรอาหรับ พาท่านเยี่ยมชมภายนอก โรงเรียนอิสลาม เป็นสถาบันศึกษาวิชาอิสลามที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศเยเมน โรงเรียนแห่งนี้สอนวิชากฎหมายอิสลาม ไวยากรณ์ภาษาอาหรับ จากนั้น นั่งรถต่อไปยังเมืองชิบัม ถึง เมืองชิบัม พาท่านนั่งรถขึ้นไปยังเนินเขาสูง เพื่อดูพระอาทิตย์อัสดงที่สวยงามโดยมีวิวของเมืองชิบัมเป็นฉากหน้า

วันที่ 12
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า จากนั้น พาท่านเช็คเอ้าท์โรงแรมที่พัก และเดินทางไปยัง หุบเขาวาดิ ดาวาน เป็นเมืองภายในหุบเขาทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในเยเมนกลา จากนั้น เดินทางต่อไปยัง Al-Hajjarein  เมืองเล็กๆ ที่สร้างขึ้นมาก่อนยุคอิสลาม แต่ในสมัยนี้ที่ศาสนาอิสลามเจริญแล้ว ก็มีมัสยิดที่ปลูกสร้างมากมายภายในเมืองแห่งนี้

  จากนั้นเดินทางต่อไปยัง Beit Bukshan ชมสิ่งก่อสร้างที่ชาวท้องถิ่นบางบ้านทาสีบ้านของตัวเองให้มีสีสันต์เป็นลูกกวาดเพื่อคลายความน่าเบื่อหน่ายของสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะคล้ายกันไปซะหมด

 • เย็น

  รับประทานอาหาร

วันที่ 13
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า จากนั้น พาท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองอัลโครีบา เมืองทางตะวันออกกลางของประเทศเยเมน เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกเมืองหนึ่งของประเทศเยเมน

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง  และเดินทางต่อไปยังด่านพรมแดน

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 14
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า  จากนั้น ช่วงเช้าให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 10.00

  เช็คเอ้าท์โรงแรมและเดินทางท่องเที่ยวในตัวเมืองซาลาลาห์ จากนั้น เที่ยวชม เมืองทาคา เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดอีกที่หนึ่งในประเทศโอมาน เมืองทาคานั้นแตกต่างจากเมืองชายฝั่งอื่น ๆ ในโอมานคือคุณอาจได้เห็นการผสมผสานของภูมิประเทศที่แตกต่างกันสามแบบที่รวมอยู่ในสถานที่แห่งนี้ 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • 15.00

  เดินทางไปยังสนามบินซาลาลาห์

 • 17.20

  เดินทางไปยังสนามบินมัสกัต โดยสายการบิน โอมานแอร์

 • 19.05

  เดินทางถึงสนามบินมัสกัต

 • 22.05

  เดินทางกลับสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน โอมายแอร์

วันที่ 15
 • 06.45

  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยเมนและประเทศโอมาน
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 13 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 2 ใบ
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถ (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ